PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Fotogaléria

Vianočné súťaže (18 ks)

Náhľad fotogalérie

Vianočné tvorivé dielne (10 ks)

Náhľad fotogalérie

Vianočné posedenie (13 ks)

Náhľad fotogalérie

Vianočný turnaj (18 ks)

Náhľad fotogalérie

Vianočná besiedka s Perinbabou (36 ks)

Náhľad fotogalérie

Deň ľudských práv na škole (16 ks)

Náhľad fotogalérie

List Ježiškovi (7 ks)

Náhľad fotogalérie

Mikuláš (34 ks)

Náhľad fotogalérie

Mikulášsky turnaj (6 ks)

Náhľad fotogalérie

Priateľský futbalový zápas (3 ks)

Náhľad fotogalérie

Kampaň Červené stužky (25 ks)

Náhľad fotogalérie

Na návšteve u pani starostky (11 ks)

Náhľad fotogalérie

O hlúpej žene (30 ks)

Náhľad fotogalérie

BUBNOVAČKA - Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť (21 ks)

Náhľad fotogalérie

Medzinárodný deň tolerancie (11 ks)

Náhľad fotogalérie

Turnaj v stolnom tenise na Martina (4 ks)

Náhľad fotogalérie

Športom pre červené stužky (7 ks)

Náhľad fotogalérie

Bežíme pre zdravie (11 ks)

Náhľad fotogalérie

Týždeň boja proti stresu (7 ks)

Náhľad fotogalérie

Halloween s Agátkou (22 ks)

Náhľad fotogalérie

Život v pohybe (13 ks)

Náhľad fotogalérie

Zážitkové učenie (49 ks)

Náhľad fotogalérie

„Pasovačka“ nováčikov a prváčikov Smiley40 (2K) (27 ks)

Náhľad fotogalérie

Návšteva v Domove dôchodcov v Klenovci (23 ks)

Náhľad fotogalérie

Aladinova zázračná lampa (22 ks)

Náhľad fotogalérie

Exkurzia Roľnícke družstvo Klenovec (20 ks)

Náhľad fotogalérie

JESENNÉ ROZPRÁVKOVO - Konvergencie (39 ks)

Náhľad fotogalérie

Svetový deň duševného zdravia (10 ks)

Náhľad fotogalérie

Envirovychádzka (46 ks)

Náhľad fotogalérie

Stretnutie s rodičmi (6 ks)

Náhľad fotogalérie

Priateľský zápas so žiakmi základnej školy (10 ks)

Náhľad fotogalérie

Návšteva dopravného ihriska (16 ks)

Náhľad fotogalérie

Deň mlieka (29 ks)

Náhľad fotogalérie

Výstavka tekvicových strašidiel (48 ks)

Náhľad fotogalérie

Turnaj v minifutbale žiakov (25 ks)

Náhľad fotogalérie

Moja škola (6 ks)

Náhľad fotogalérie

Filmové tvorivé dielne (15 ks)

Náhľad fotogalérie

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode (23 ks)

Náhľad fotogalérie

Nový školský rok 2015/2016 v našej škole (18 ks)

Náhľad fotogalérie