Faktúry | Objednávky | Verejné obstarávanie


SÚHRNNÁ SPRÁVA O PODLIMITNÝCH ZÁKAZKÁCH S HODNOTOU NAD 1000 EUR

Podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

   a) hodnotu zákazky,
   b) predmet zákazky,
   c) identifikáciu úspešného uchádzača.

OBDOBIE: III. štvrťrok 2015

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Železiarsky tovar TECHNOKOV - Jaroslav Benda, Obchodný dom, 981 01 Hnúšťa 938,31 €
2.      
3.      

OBDOBIE: II. štvrťrok 2015

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.      
2.      
3.      

OBDOBIE: I. štvrťrok 2015

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 1 045,80 €
2.      
3.      

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2014

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 1 045,80 €
2. Nákup školského nábytku Ing. Rudolf Mudrík OFFER Turzovka 1 158,64 €
3.      

OBDOBIE: III. štvrťrok 2014

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Materiál na opravu sociálnych zariadení BAUTRADE, Hnúšťa 1 287,73 €
2. Oprava sociálnych zariadení LSM-Stav s.r.o. Hrachovo 1 300,00 €
3.      

OBDOBIE: II. štvrťrok 2014

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Úsporné wc misy (projekt Ekopolis) BAU TRADE, Nám. J.Francisciho, 981 01 Hnúšťa 1 287,73 €
2.      
3.      

OBDOBIE: I. štvrťrok 2014

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Tvorba registratúry REGIST-SKART, s.r.o. Bratislava, pobočka Rimavská Sobota 1 286,20 €
2. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER,Adyho 14, 984 01 Lučenec 1 045,80 €
3. Priemyselný tovar (projekt Hodina deťom) TECHNOKOV - Jaroslav Benda, Obchodný dom, 981 01 Hnúšťa 2 174,55 €

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2013

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 1 045,80 €
2.      
3.      

OBDOBIE: III. štvrťrok 2013

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1.      
2.      
3.      

OBDOBIE: II. štvrťrok 2013

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1.      
2.      
3.